Kashmir Prestance wint de Prix Francois Bernard

Le Croise-Laroche, 9 maart 2024

Kashmir Prestance wint de Prix Francois Bernard in 1.15.9 over 2.700 meter met Robin Bakker.

M……. wint de ……

Berlijn, 6 augustus 2016
G………………wint de …………. in 1.15.0 over ……………. meter met Robin Bakker.

M……. wint de ……

Berlijn, 6 augustus 2016
G………………wint de …………. in 1.15.0 over ……………. meter met Robin Bakker.