Kiss Flevo Rhythm wint de Meadenwinst met Dutch Dynamite Prijs

Groningen, 13 mei 2021

Kiss Flevo Rhythm wint de Meadenwinst met Dutch Dynamite Prijs in 1.20.6 over 2.300 meter met Micha Brouwer.